Logo De Snelle Leeuw
Aanvaarding voorwaarden
Op de toegang tot en gebruik van www.peugeotachteras.nl, www.citroenachteras.nl en of www.revisieas.nl en daaraan verbonden sites zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. De Snelle Leeuw behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over De Snelle Leeuw of DSL worden daarmee tevens bedoeld de overige verbonden ondernemingen van De Snelle Leeuw.

Gebruik van de websites
De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiƫren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden. Registratie De Snelle Leeuw Nederland registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid
Hoewel De Snelle Leeuw haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt De Snelle Leeuw geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. De Snelle Leeuw biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. De Snelle Leeuw is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. De Snelle Leeuw is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van De Snelle Leeuw Nederland zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Toepasselijk recht Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.